Okul öncesi çocukların gelişim özellikleri nelerdir?

Okul öncesi çocukların gelişim özellikleri nelerdir?

0

Okul öncesi dönemleri çocukların gelim dönemlerini ifade eder. Gelişimin en yoğun olduğu ve en
fazla dikkat edilmesi gereken bir dönem olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Bu yıllar
çocukların psikolojik, fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerinin temeli olan yıllardır. Hem ebeveyn
olarak hem de öğretmen olarak çocukların çok doğru eğitilip yönlendirilmesi gelecekleri açısından
büyük önem arz ediyor.

Yapılan araştırmalar çocukluk döneminde edinilen bilgi, davranış, tavır, inanç ve değer yargılarının
bireylerin karakter ve kişilik yapısını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Bu nedenle de bir çocuğun
gelişimini doğru eğitim ve etkinliklerle desteklemek, kendi yaş gurubuna hitap eden etkinliklerle
beslenmesini sağlamak gerekiyor. Genel hatlarıyla 3-6 yaş aralığındaki okul öncesi çocukları için
gelişim özelliklerini ve bu kapsamda neler yapılabileceğini sizler için kaleme aldık.

4 yaş çocuk gelişimi özellikleri ve yapılması gerekenler

Okul öncesi döneme hitap eden 4 yaş evresi çocuklar için çok kritiktir. Bu yaş gurubundaki çocuklar
artık kendileri tek başına hareket edebilir, çok fazla soru sorabilir ve seçim yapabilir hale gelmiştir.
Sosyal anlamda da gelişim gösteren 4 yaş gurubundaki çocuklar için artış dışarıda arkadaşlarıyla ya da
toplumdaki diğer bireylerle vakit geçirmek daha önemli ve zevkli hale gelir. Sorgu, soru sorma ve
merak bu yaşta en üst seviyeye ulaşır. El, ayak ve parmak kullanma noktasında büyük gelişim
gösteren 4 yaş çocukları aynı zamanda kendini ifade etme konusunda da artık gelişmeye başlamıştır.

Bu yaş gurubundaki çocuklar için tercih edilecek bilişsel, zihinsel, fiziksel oyunlar büyük katkı
sağlayacaktır. Meraklarını ve ilgi alanlarını anlamak, sorularına olabildiğince yanıt vermek ve onlara
bir bireymiş gibi saygılı davranmak karakter gelişimlerini olumlu yönde etkileyecektir.

5 yaş çocuk gelişimi özellikleri ve yapılması gerekenler

Yine okul öncesi döneme denk gelen 5 yaş da çok fazla önemlidir. Çocuğun karakter gelişimi hala
devam eder. Bu yaştaki çocuklar çevresini giderek genişletmeye başlar. Başladığı her işi bitirme
eğiliminde istekli olur. Duygularını hem kontrol etme hem de yönetme becerisi geliştirir. Dört yaş
gurubuna nazaran hem söylenenleri daha iyi anlar hem de kendi bildikleri ile kıyaslayabilir. Fiziksel
aktivitelere olan eğilimi daha fazladır.

Bu yaşlardaki çocuklar için yine özellikle sosyal çevre, etkinlikler, oyunlar ve en önemlisi de iletişim
kurmaya önem vermeniz gerekiyor. Kas gelişimi, motor becerileri, fiziksel gelişim kadar bilişsel
gelişimini de destekleyen oyun ve etkinlikleri sık hale getirmeye özen göstermeniz de faydalı
olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.